Achtergrondinformatie veranderopgave inburgering

In de Veranderopgave Inburgering wordt de rol van gemeenten groter, waarbij er meer en eerder wordt ingezet op taal, participatie en ontzorgen. Momenteel bereiden de gemeenten zich voor op de uitvoering van de nieuwe wet op lokaal niveau.

Inzet inburgeringsproces

Taal, participatie en ontzorgen

In de nieuwe wet zal meer en eerder in het inburgeringsproces zal worden ingezet op taal, participatie en ontzorgen.

werk en maatschappelijke participatie

De drie routes voor inburgering

Gemeenten krijgen de regie over deze inburgering en zullen voor alle statushouders in hun gemeente een persoonlijk integratieplan (PIP) maken. Op basis daarvan wordt de inburgering georganiseerd via DRIE ROUTES:​

  1. De reguliere route (B1), waarbinnen de taaleis van A2 naar B1 gaat;
  2. De onderwijsroute, gericht op mensen die op den duur in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem kunnen instromen;
  3. De Z-route, voor mensen die meer baat hebben bij praktijkonderwijs in taal, cultuur en werk dan klassikaal onderwijs.

Relevante informatie over de wet

Via onderstaande links vindt u relevante informatie over de wet, zoals de brieven die de minister hierover aan de 2e kamer stuurde.

Wat gaat dat allemaal KOSTEN?

  • Veldonderzoek SZW en VNG

NewBees biedt passende ondersteuning en begeleiding voor de B1- en Z-route. Onze begeleiding sluit aan bij dezelfde principes als die van de nieuwe wet.

In samenwerking met onze partners

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven