Voor gemeenten

Inburgering en participatie voor en door nieuwkomers

Is jouw gemeente bezig met de invulling van participatiecomponent in de Wet Inburgering? Of op zoek naar participatietools voor nieuwkomers en anderstaligen in het algemeen?

NewBees biedt een praktische oplossing: onze bouwsteenmethode.

In onze aanpak staan talent, maatwerk en gelijkwaardigheid centraal. Wij geloven namelijk in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Onze trajecten zijn ook geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 krijgen.

“NewBees kent deze doelgroep door en door. En dus ook de uitdagingen en problemen waar nieuwkomers tegenaan lopen. De ervaringsdeskundigen van NewBees hebben deze stappen zelf ook moeten doorlopen.”
Leslie
Leslie
Klantmanager gemeente Zaanstad

Onze diensten voor gemeenten

Digitale registratie van participatie-uren

In de Z-route moeten mensen 800 uur participeren en 800 uur taalles volgen. Daarom is het van groot belang om goed te registreren welke uren van hun dag en week zij hieraan besteden.

NewBees’ online platform houdt nauwgezet bij welke uren worden besteed aan participatie. Zo kunnen deelnemers en gemeenten te alle tijden de voortgang van de inburgering bijhouden.

Participatiebouwstenen voor inburgering en integratie

De participatiebouwstenen zijn inzetbaar in trajecten onder de nieuwe Wet Inburgering, maar ook voor inburgeraars die voor 1 januari 2022 hun verblijfsstatus kregen.

De modulen sluiten aan op het taalonderwijs dat in de gemeente beschikbaar is. Al onze bouwstenen zijn modulair inzetbaar. Zo bieden we elke nieuwkomer een maatwerk participatietraject aan.

Onze werkwijze is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met participatie voor en door nieuwkomers.

 • Focus op talent en gelijkwaardigheid: de sleutel voor een snelle start, tijdige inburgering en gemotiveerde deelnemers.
 • Persoonlijke begeleiding: De NewBees matchers werken in duo’s, een lokale deskundige met een lokaal netwerk samen met een ervaringsdeskundige professional die het inburgeringsproces van binnen en buiten kent en nieuwkomers als geen ander weten te motiveren.
 • De NewBees matchers hebben nauw contact met de klantmanager van de gemeente. Ook houden zij alle voortgang en participatie-uren bij in de NewBees’ online platform. .
Team_coordinatoren

Meer weten? 

Graag lichten wij onze aanpak en werkwijze toe in een vrijblijvend kennismakinggesprek.

NewBees aanbod in het kort:

 • NewBees biedt complete inburgerings- en participatietrajecten
 • Onze trajecten zijn geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 krijgen
 • NewBees biedt ook matching aan voor niet-inburgeraars
 • Ons aanbod is aanpasbaar op het huidige aanbod van de gemeente
 • NewBees biedt persoonlijke begeleiding en maatwerk
 • We focussen op talent en gelijkwaardigheid
 • Onze lokale teams bestaan voor de helft uit ervaringsdeskundige professionals
 • Gemeenten hebben 24/7 inzicht in voortgang inburgeraar en participatie-uren via ons online platform
 • De NewBees teams werken samen met het gemeentelijk werkbedrijf en lokale partners

Impact maken en meten

Met onze aanpak maken we impact voor iedereen. Voor nieuwkomers, gemeenten, deelnemende organisaties én voor de samenleving als geheel. Samen met het Impact Instituut onderzoeken en meten we het effect van onze aanpak, voor alle betrokkenen. Impact meten is onderdeel van onze werkwijze en valt dus onder onze inburgering- en participatietrajecten.

Meer weten? Bekijk ons recentelijke geïntegreerde jaarverslag en impact pagina.
 
 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven