Expertise en oplossingen op maat
voor elke gemeente

Inclusieve inburgering

NewBees verzorgt de participatie voor nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Bij 60 gemeenten zetten wij onze bouwstenen in om inclusieve inburgering te organiseren. Daarbij werken wij samen met verschillende taalaanbieders: zo wordt taal gecombineerd met de praktijk.

Onze aanpak is gericht op het bieden van een zorgeloze ervaring voor gemeenten door het volledige 800-uur traject of een deel ervan op ons te nemen. Onze NewBees-teams, bestaande uit lokale deskundigen en een ervaren inburgeringsprofessional, begeleiden nieuwkomers bij hun integratie en participatie.

De trajecten bestaan uit modules die wij bouwstenen noemen. Door de modulaire opzet van onze trajecten kunnen we elke nieuwkomer gepersonaliseerde ondersteuning bieden op maat, waarbij we ons richten op de individuele behoeften, talenten en mogelijkheden van elke nieuwkomer.

Door nauw contact met gemeentelijke klantmanagers en ons online platform wordt de voortgang en participatie efficiënt bijgehouden. Dit resulteert in een snelle start, tijdige inburgering en gemotiveerde deelnemers.

Onze diensten voor gemeenten

NewBees Online Platform

In de Z-route moeten mensen 800 uur participeren en 800 uur taalles volgen. Daarom is het van groot belang om goed te registreren welke uren van hun dag en week zij hieraan besteden.

NewBees’ online platform houdt nauwgezet bij welke uren worden besteed aan participatie. Zo kunnen deelnemers en gemeenten te alle tijden de voortgang van de inburgering bijhouden.


Pakket 200 uur

Voor gemeenten die geen volledig traject nodig hebben, maar wel nog op zoek zijn naar een flexibele en praktische invulling voor de participatie binnen de inburgering, bieden wij ons pakket van 200 uur participatie voor de Z-route aan.

Krijg toegang tot een bewezen succesvol programma van 4 van onze modulaire participatiebouwstenen, bestaande uit workshops in groepsverband en zelfstandige uit te voeren modules die kant-en-klaar zijn voor gebruik.

Advies & Training


NewBees geeft advies over het omgaan met nieuwkomers en mensen met een andere culturele achtergrond. Als inclusieve onderneming heeft NewBees uitgebreide ervaring met werken met- en begeleiden van mensen met een vluchtverleden.

We bieden ook training op het gebied van vrijwilligerswerk en stages of werken tijdelijk met je samen. NewBees heeft zo’n 10 jaar ervaring met het organiseren van dergelijke trajecten en deelt deze kennis graag om ook de overige participatie-uren goed in te vullen.

Onze werkwijze is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met participatie voor en door nieuwkomers.

  • Focus op talent en gelijkwaardigheid: de sleutel voor een snelle start, tijdige inburgering en gemotiveerde deelnemers.
  • Persoonlijke begeleiding: De NewBees matchers werken in duo’s, een lokale deskundige met een lokaal netwerk samen met een ervaringsdeskundige professional die het inburgeringsproces van binnen en buiten kent en nieuwkomers als geen ander weten te motiveren.
  • De NewBees matchers hebben nauw contact met de klantmanager van de gemeente. Ook houden zij alle voortgang en participatie-uren bij in de NewBees’ online platform. .
Team_coordinatoren

NewBees aanbod in het kort:

NewBees biedt de gemeente en het werkbedrijf het volgende:

  • Een volledig traject van de participatie in de inburgering;
  • Gebruik van het NewBees Online Platform om de participatie-uren die inburgeraars moeten maken bij te houden en te monitoren;
  • Materialen en training waarmee consulenten een aantal van onze bouwstenen zelfstandig uit kunnen voeren en zo laagdrempelige participatie vanaf de start van de inburgering mogelijk maken. In totaal kan hiermee 200 uur impactvolle participatie worden georganiseerd;
  • Advies en Training over het inclusief werken met nieuwkomers in de inburgering.

Meer weten? 

Graag lichten wij onze aanpak en werkwijze toe in een vrijblijvend kennismakinggesprek.

Impact maken en meten

Met onze aanpak maken we impact voor iedereen. Voor nieuwkomers, gemeenten, deelnemende organisaties én voor de samenleving als geheel. Samen met het Impact Instituut onderzoeken en meten we het effect van onze aanpak, voor alle betrokkenen. Impact meten is onderdeel van onze werkwijze en valt dus onder onze inburgering- en participatietrajecten.

Meer weten? Bekijk ons recentelijke geïntegreerde jaarverslag en impact pagina.
 
 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven