Voor gemeenten

Inburgering en participatie voor en door nieuwkomers

Als het over inburgering gaat, komt er veel af op gemeenten. De nieuwe Wet Inburgering geeft gemeenten een regierol én maakt hen verantwoordelijk voor de uitvoering. Kan uw gemeente daar ondersteuning bij gebruiken? Misschien dat NewBees van dienst kan zijn.

NewBees biedt, naast advies over inclusief beleid, (duale) inburgerings- en participatietrajecten aan gemeenten. Of uw gemeente op zoek is naar complete inburgeringstrajecten taal en inburgering, of enkel specifieke participatie- bouwstenen ten behoeve van de leerroutes – wij zorgen ervoor dat onze aanpak aansluit bij het aanbod van uw gemeente.

In onze aanpak staan talent, maatwerk en gelijkwaardigheid centraal. Wij geloven namelijk in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Ongeacht waar je vandaan komt. Onze trajecten zijn altijd maatwerk en geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 krijgen.

Zij leren specifieke (arbeids)vaardigheden toe te passen om zo snel mogelijk thuis te worden in hun nieuwe stad.

Onze diensten voor gemeenten

Duale inburgerings-trajecten: taal én participatie

 

Samen met onze taalpartner NLtraining bieden wij duale inburgeringstrajecten op maat aan. NLtraining verzorgt taalonderwijs, NewBees het participatieaanbod. Onze diensten zijn modulair in te zetten en sluiten naadloos op elkaar aan. 

Met name voor de Z-route bieden deze duale trajecten uitkomst, maar ook in de B1-route werkt ons participatieaanbod stimulerend om zo snel mogelijk mee te doen naar vermogen.

Modulaire participatie-modulen voor inburgering en integratie

 

In het kader van inburgering en integratie biedt NewBees verschillende participatie-modulen aan. Deze zijn inzetbaar in trajecten onder de nieuwe Wet Inburgering, maar ook voor inburgeraars die voor 1 januari 2022 hun verblijfsstatus kregen.

De modulen sluiten aan op het taalonderwijs dat in de gemeente beschikbaar is. Al onze bouwstenen zijn modulair inzetbaar. Zo bieden we elke nieuwkomer een maatwerk participatietraject aan.

Duurzame matching voor niet-inburgeraars

Een van de participatiemodules van NewBees is ons bekende traineeship (een praktijkoefenplek in de buurt) voor nieuwkomers die graag hun talent verder willen ontwikkelen, hun netwerk willen uitbreiden en specifieke vaardigheden willen leren die hen helpen de Nederlandse arbeidsmarkt te begrijpen.


Zo oefenen zij met de taal, terwijl zij werkervaring opdoen, een lokaal netwerk opbouwen en waarde toevoegen. Tijdens het traineeship krijgen nieuwkomers begeleiding, en volgen zij workshops en trainingen.

“NewBees kent deze doelgroep door en door. En dus ook de uitdagingen en problemen waar nieuwkomers tegenaan lopen. De ervaringsdeskundigen van NewBees hebben deze stappen zelf ook moeten doorlopen.”
Leslie
Klantmanager gemeente Zaanstad

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met participatie
voor en door nieuwkomers.

Essentieel in onze werkwijze is onze focus op talent en gelijkwaardigheid. Deze focus is de sleutel voor een snelle start, tijdige inburgering, duurzame matches en gemotiveerde deelnemers. Onze werkwijze sluit daarmee perfect aan op de Nieuwe Wet Inburgering.

Tijdens onze participatietrajecten ontvangen deelnemers persoonlijke begeleiding van onze matchers. Zij leveren maatwerk: elke nieuwkomer volgt een traject dat is aangepast op hun wensen en behoeften, en de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente (bijvoorbeeld in het PIP). Onze matchers werken in duo’s: een lokale deskundige met een lokaal netwerk plus een ervaringsdeskundige professional. Onze teams bestaan dus voor de helft uit nieuwkomers. Door deze unieke combinatie kennen wij het inburgerings- en integratieproces van binnen en buiten en weten wij nieuwkomers als geen ander te motiveren.

Onze matchers onderhouden nauw contact met de klantmanager van de gemeente. Ook houden zij alle voortgang en participatie-uren bij in ons online platform. Het gemeentelijke team is zo altijd op de hoogte van de laatste updates en besteedde participatie-uren. Indien gewenst werken wij uiteraard ook samen met het gemeentelijke werkbedrijf en lokale partners.

Video afspelen

Impact maken en meten

Met onze aanpak creëren we impact voor iedereen. Voor nieuwkomers, gemeenten, deelnemende organisaties én voor de samenleving als geheel. Samen met het Impact Instituut onderzochten en meetten we het effect van onze aanpak, voor alle betrokkenen. Meer weten? Bekijk ons recentelijke geïntegreerde jaarverslag en impact pagina.
 
Impact meten is onderdeel van onze werkwijze en valt dus onder onze inburgering- en participatietrajecten.

Ons aanbod in het kort

  • Wij bieden complete inburgerings- en participatietrajecten
  • Onze trajecten zijn geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 krijgen
  • Wij bieden ook matching aan voor niet-inburgeraars
  • Ons aanbod is aanpasbaar op het huidige aanbod van de gemeente
  • We bieden altijd persoonlijke begeleiding en maatwerk
  • We focussen op talent en gelijkwaardigheid
  • Onze lokale teams bestaan voor de helft uit ervaringsdeskundige professionals
  • Gemeenten hebben 24/7 inzicht in voortgang inburgeraar en participatie-uren via ons online platform
  • Wij werken samen met het gemeentelijk werkbedrijf en lokale partners

In samenwerking met onze partners

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar top