Voor gemeenten

Inburgering en participatie voor en door nieuwkomers

Is uw gemeente bezig met de invulling van participatiecomponent in de Wet Inburgering? Of op zoek naar participatietools voor nieuwkomers en anderstaligen in het algemeen?
NewBees kan uitkomst bieden met onze bouwsteenmethode voor participatie.

NewBees biedt, naast advies over inclusief beleid, (duale) inburgerings- en participatietrajecten aan gemeenten. Of uw gemeente op zoek is naar complete inburgeringstrajecten taal en inburgering, of enkel specifieke participatie- bouwstenen ten behoeve van de leerroutes – wij zorgen ervoor dat onze aanpak aansluit bij het aanbod van uw gemeente.

In onze aanpak staan talent, maatwerk en gelijkwaardigheid centraal. Wij geloven namelijk in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Ongeacht waar je vandaan komt. Onze trajecten zijn altijd maatwerk en geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 krijgen.

Zij leren specifieke (arbeids)vaardigheden toe te passen om zo snel mogelijk thuis te worden in hun nieuwe stad.

Onze diensten voor gemeenten

Digitale registratie van participatie-uren

In de Z-route moeten mensen 800 uur participeren en 800 uur taalles volgen.

Daarom is het van groot belang om goed te registreren welke uren van hun dag en week zij hieraan besteden.

NewBees’ online platform houdt nauwgezet bij welke uren worden besteed aan participatie.

Zo kunnen deelnemers en gemeenten te alle tijden de voortgang van de inburgering bijhouden.

Participatiebouwstenen voor inburgering en integratie

 

De bouwstenen zijn inzetbaar in trajecten onder de nieuwe Wet Inburgering, maar ook voor inburgeraars die voor 1 januari 2022 hun verblijfsstatus kregen.

De modulen sluiten aan op het taalonderwijs dat in de gemeente beschikbaar is.

Al onze bouwstenen zijn modulair inzetbaar. Zo bieden we elke nieuwkomer een maatwerk participatietraject aan.

Duurzame matching voor niet-inburgeraars

Een van de participatiemodules van NewBees is ons bekende traineeship (een praktijkoefenplek in de buurt) voor nieuwkomers die graag hun talent verder willen ontwikkelen, hun netwerk willen uitbreiden en specifieke vaardigheden willen leren die hen helpen de Nederlandse arbeidsmarkt te begrijpen.

Zo oefenen zij met de taal, terwijl zij werkervaring opdoen, een lokaal netwerk opbouwen en waarde toevoegen. Tijdens het traineeship krijgen nieuwkomers begeleiding, en volgen zij workshops en trainingen.

“NewBees kent deze doelgroep door en door. En dus ook de uitdagingen en problemen waar nieuwkomers tegenaan lopen. De ervaringsdeskundigen van NewBees hebben deze stappen zelf ook moeten doorlopen.”
Leslie
Klantmanager gemeente Zaanstad

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met participatie
voor en door nieuwkomers.

Essentieel in onze werkwijze is onze focus op talent en gelijkwaardigheid. Deze focus is de sleutel voor een snelle start, tijdige inburgering, duurzame matches en gemotiveerde deelnemers. Onze werkwijze sluit daarmee perfect aan op de Nieuwe Wet Inburgering.

Tijdens onze participatietrajecten ontvangen deelnemers persoonlijke begeleiding van onze matchers. Onze matchers werken in duo’s: een lokale deskundige met een lokaal netwerk plus een ervaringsdeskundige professional. Onze teams bestaan dus voor de helft uit nieuwkomers. Door deze unieke combinatie kennen wij het inburgerings- en integratieproces van binnen en buiten en weten wij nieuwkomers als geen ander te motiveren.

Onze matchers onderhouden nauw contact met de klantmanager van de gemeente. Ook houden zij alle voortgang en participatie-uren bij in ons online platform.

Ons aanbod in het kort

  • Wij bieden complete inburgerings- en participatietrajecten
  • Onze trajecten zijn geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 krijgen
  • Wij bieden ook matching aan voor niet-inburgeraars
  • Ons aanbod is aanpasbaar op het huidige aanbod van de gemeente
  • We bieden altijd persoonlijke begeleiding en maatwerk
  • We focussen op talent en gelijkwaardigheid
  • Onze lokale teams bestaan voor de helft uit ervaringsdeskundige professionals
  • Gemeenten hebben 24/7 inzicht in voortgang inburgeraar en participatie-uren via ons online platform
  • Wij werken samen met het gemeentelijk werkbedrijf en lokale partners

Impact maken en meten

Met onze aanpak creëren we impact voor iedereen. Voor nieuwkomers, gemeenten, deelnemende organisaties én voor de samenleving als geheel. Samen met het Impact Instituut onderzochten en meetten we het effect van onze aanpak, voor alle betrokkenen. Meer weten? Bekijk ons recentelijke geïntegreerde jaarverslag en impact pagina.
 
Impact meten is onderdeel van onze werkwijze en valt dus onder onze inburgering- en participatietrajecten.

In samenwerking met onze partners

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven