Matching voor niet-inburgeraars

Een van de participatiemodules van NewBees is ons bekende NewBees Traineeship dat nieuwkomers voorbereidt op een baan: op een plek in onze samenleving. We matchen nieuwkomers bij lokale ondernemers en organisaties. Zo oefenen zij met de taal, terwijl zij werkervaring opdoen, een lokaal netwerk opbouwen en waarde toevoegen.

Traineeships zijn op maat gemaakte trajecten waarin de talenten, ervaringen en ambities van nieuwkomers centraal staan. Hierbij combineren nieuwkomers praktijkervaring op de werkvloer met workshops en individuele begeleiding van onze matchers.

De term ‘traineeship’ wordt gebruikt om aan te geven dat het een belangrijk traject is waarin deelnemers veel leren. In de praktijk betreft het een laagdrempelige praktijkervaring waar iedereen aan mee kan doen.

Het traineeship is een van onze participatie-modulen die ook los in te zetten is om nieuwkomers die al klaar zijn met inburgeren, te begeleiden bij het vinden van passende activiteiten waarbij zij hun talent kunnen inzetten en waarde toevoegen. Medewerkers van de gemeente kunnen een traineeship inzetten om hun klanten verder te helpen op weg naar werk. En nieuwkomers leren specifieke (arbeids)vaardigheden toe te passen om zo snel mogelijk thuis te worden in hun nieuwe stad.

 

 

Matching in het kort

  • Trajecten op maat en persoonlijke begeleiding voor elke nieuwkomer
  • Aan te passen op het huidige aanbod in uw gemeente
  • Nauwe samenwerking met klantmanagers van de gemeente, gemeentelijk werkbedrijf en lokale partners
  • De trajecten zijn geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 kregen
  • Nieuwkomers leren specifieke (arbeids)vaardigheden toe te passen om zo snel mogelijk thuis te worden in hun nieuwe stad.
newbies vergadering
“Per nieuwkomer kijkt NewBees wat er nodig is. Iemand met een langere afstand tot de arbeidsmarkt krijgt via het NewBees Traineeship zicht op hoe de Nederlandse werkcultuur is, voor iemand met een kortere afstand dient het Traineeship juist als opstapje naar betaald werk.”
Jarik
Projectleider Inburgering

Meer weten? 

Graag lichten wij onze aanpak en werkwijze verder toe in een vrijblijvend (digitaal) kennismakinggesprek.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven