Veranderopgave inburgering

In de Veranderopgave Inburgering wordt de rol van gemeenten groter, waarbij er meer en eerder wordt ingezet op taal, participatie en ontzorgen. Momenteel bereiden de gemeenten zich voor op de uitvoering van de nieuwe wet op lokaal niveau. NewBees biedt passende ondersteuning en begeleiding die aansluit bij dezelfde principes als die van de nieuwe wet.

De werkwijze van NewBees

Alles wat wij binnen NewBees doen, helpt nieuwkomers voor te bereiden op een plek in onze maatschappij. Onze aanpak is een unieke combinatie van persoonlijke begeleiding en praktijkervaring, gebaseerd op maatwerk. Of je nu een jonge Eritrese dame bent en op den duur in de zorg aan de slag wil, een hoogopgeleide Syrische vrouw met drie kinderen die snel aan het werk wil, of een gepensioneerde man die graag lokaal zijn tijd en energie wil inzetten, ondanks dat de Nederlandse taal een grote uitdaging is. NewBees helpt! Dit doen wij samen met onze partner NLTraining.

Maatwerk

Focus op mensen en het bieden van maatwerk is de manier is om te helpen bij het zetten van de eerste stap. Het intakeproces, het zoeken naar een passende werkplek en de persoonlijke begeleiding gedurende het hele traject helpen de nieuwkomer zelfvertrouwen op te bouwen door het ontdekken en ontwikkelen van het eigen talent.

Workshops

Een praktische aanpak werkt. Leren door te doen, Nederlands verbeteren door te praten, en je netwerk te vergroten door mensen te ontmoeten. Door praktijkervaring op te doen neemt de arbeidsfitheid toe en ontstaat er een beter beeld van bij de Nederlandse en lokale maatschappij (NewBees, 2020, Impact Meting), zoals uitgelicht door Divosa.

Gelijkwaardigheid

NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Waar je ook vandaan komt. Want elk talent is uniek. Ieder kan immers een bijdrage leveren aan de samenleving op basis van talent en gelijkwaardigheid. In onze matches is dit één van de belangrijkste uitgangspunten. Ons team bestaat niet voor niets voor ruim de helft uit newbees.

Pilot leerroutes

Momenteel is NewBees bij verschillende pilots betrokken. Eén daarvan is onderdeel van de pilots van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast bieden wij ook pilots op maat, ter voorbereideing op de wetswijziging.

Duale trajecten

NewBees biedt duale trajecten aan, samen met onze partner NLTraining. Zo combineren wij taalonderwijs en het opdoen van praktijkervaring. Deze werkwijze sluit aan op de nieuwe inburgeringswet.

Effect meting

Onze matches zijn voor nieuwkomers, bedrijven én de samenleving van toegevoegde waarde. Dit blijkt uit onze Effect Meting. Door onze matches is er o.a. een verhoogd welzijn bij de newbees, worden overheidskosten bespaard en neemt diversiteit binnen bedrijven toe.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Scroll naar top