Missie & Visie

Missie

Wij werken aan een inclusieve wereld en werkvloer, omdat wij geloven dat divers talent ons allemaal beter maakt.

Visie

NewBees maakt ruimte voor talent. Voor nieuwkomers die inburgeren en werkervaring willen opdoen, voor gemeenten die hen verwelkomen en bij werkgevers die inclusie nastreven, op welk vlak dan ook. Dat doen wij door het goede voorbeeld te geven als inclusieve werkgever, door praktische oplossingen te bieden, en door inzichtelijk te maken welke impact wij teweeg brengen.

Onze Kernwaarden


Praktisch

Je gaat gewoon aan de slag.

Leren door te doen, Nederlands verbeteren door te praten, en je netwerk vergroten door mensen te ontmoeten. Daar geloven wij in. NewBees gaat gewoon aan de slag.


Dichtbij

Je bent bereikbaar en makkelijk aan te spreken.

NewBees werkt met lokale teams die sterk geworteld zijn in de lokale samenleving. Wij bieden maatwerk en persoonlijke begeleiding. We zijn bereikbaar en makkelijk aan te spreken.


Gelijkwaardig

Je stelt je op als partner naar iedereen.

Alle mensen zijn van gelijk waarde ongeacht waar je vandaan komt, hoe jij eruit ziet, wat jouw religie is, of je wel of niet gestudeerd hebt. Wij stellen ons op als partner naar iedereen.


Talent

Je ziet de kracht van elk persoon.

Wij geloven in talent. In een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Ongeacht leeftijd, werkervaring of waar je vandaan komt. Wij zien de kracht van elk persoon.

NewBees teamdag 2023
"Ik wil eraan bijdragen dat nieuwkomers in Nederland geen vervreemding voelen, zichzelf kunnen blijven en in zichzelf en hun talent blijven geloven. Dat nieuwkomers niet de indruk hebben dat anderen hun leven bepalen en dat ze een vreemde zijn in hun eigen bestaan. Dat ze een waardig bestaan kunnen leiden en hun eigen weg kunnen vinden in hoe ze zich verhouden tot alles om hen heen."

"Daarvoor zijn zinvolle sociale verbindingen van levensbelang. Zowel verbindingen met mensen waarmee ze een gedeelde identiteit voelen als met mensen met een andere achtergrond zoals de Nederlanders om hen heen. Bij NewBees faciliteren we nieuwkomers om deze verbindingen aan te gaan."
Dorien_nieuws_jaarverslag2021
Dorien Marres
Operationeel Directeur, NewBees

Focus op mensen & empowerment

Focus op mensen en het bieden van maatwerk is de kern van wat NewBees doet. NewBees richt zich op empowerment van PEOPLE. Zowel van de traineeship-deelnemers als van onze klanten, onze partners en ons eigen team.

Inclusieve inburgering

NewBees biedt gemeenten inburgerings- en participatietrajecten aan. Zowel complete als modulaire trajecten, die daarom voor alle nieuwkomers geschikt zijn, ongeacht moment van afgifte verblijfsvergunning en inburgeringsfase.

Inclusieve werkvloer

Inclusieve organisaties waar werknemers zich thuis voelen zijn productiever, creatiever en succesvoller. Ze dragen bij aan een inclusiever samenleving en aan het welzijn van de maatschappij in het algemeen.

Impact meting

Wij geloven dat de maatschappelijke impact van onze werkwijze er toe doet en voorop staat. Vandaar dat wij samen met het Impact Institute een aanpak ontwikkelde om de maatschappelijke impact van onze werkwijze te meten. Zo maken we onze impact inzichtelijk, en kunnen we deze in perspectief plaatsen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven