2021: het jaar van creativiteit en innovatieve oplossingen

De nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 van start is gegaan, geeft gemeenten de regierol in de inburgering én maakt hen verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Als expert in participatie wilde NewBees een rol spelen in de vormgeving en uitvoering van de participatiecomponent van de nieuwe wet. “Om deze ambitie waar te maken hebben wij in 2021 in onze middelen geïnvesteerd, zowel in de mensen als in de tools”, vertelt Dorien Marres, operationeel directeur van NewBees. Voortbouwend op de ervaring van de afgelopen jaren leidden wij onze medewerkers verder op, en ontwikkelden we aanvullende tools.

Dorien_nieuws_jaarverslag2021

Dorien: “Samen met onze taalpartner NL Training, hebben wij aanbestedingen en offertes geschreven. Ook gaven wij onze middelen modulair vorm, om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen en om goede oplossingen aan gemeenten te kunnen bieden. Als aanvulling op wat wij al doen, namelijk nieuwkomers wegwijs maken op de Nederlandse arbeidsmarkt met het NewBees traineeship, hebben wij nieuwe tools ontworpen, zoals de wijksafaris, het filmeducatie programma en een workshop MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie). Ook hebben wij ons IT systeem en CRM verder ontwikkeld om bijvoorbeeld een makkelijke urenregistratie te faciliteren. Want die speelt een grote rol in de nieuwe wet. Als inburgeraars hun minimum aantal participatie-uren aan het eind van hun traject niet hebben gemaakt worden ze niet beschouwd als ‘ingeburgerd’.”

De NewBees Academy

“Deze instrumenten zijn allemaal bedacht en gemaakt in 2021 om ervoor te zorgen dat wij op 1 januari 2022 klaar waren voor de uitvoering van de nieuwe wet. Naast investeren in tools en systemen, investeert NewBees ook in de eigen mensen, in de teams, met name via de NewBees Academy. Dat is een serie workshops, trainingen en coaching sessies die als doel hebben onze medewerkers te trainen en ondersteunen in al hun werkzaamheden. Er zijn bijvoorbeeld blokken over coaching en over intake gesprekken. Over hoe zorg je voor goede communicatie met de deelnemers? Hoe zorg je dat deelnemers en hun werkgevers elkaar goed begrijpen? Wat is actief luisteren en waarom is het belangrijk? Maar we bieden ook een workshop over privacy en een communicatietraining waar wij onder andere social media guidelines uitleggen. 2021 was het jaar van de creativiteit en innovatieve oplossingen.”

Klaar voor de veranderingen

“Vanaf 1 januari 2022 staan de teams in de verschillende steden klaar om de nieuwe tools en trajecten in te zetten voor de inburgering van onze deelnemers. Onze uitdaging voor 2022: binnen onze meer formele rol en de nieuwe structuur, toch de creativiteit en de fun houden die wij al zes jaar met elkaar, met onze klanten en partners delen. Want als ons werk niet alleen als goed maar ook als leuk door alle stakeholders wordt ervaren, dan wordt onze impact groter. We willen dat nieuwkomers die bij NewBees een traject doorlopen daar heel veel aan hebben en met plezier aan deelnemen.”


Voor het tweede jaar op rij publiceren wij onze resultaten in een jaarverslag dat is gebaseerd op onze impact meting. Daarnaast lees je een aantal verhalen van medewerkers, werkgevers en deelnemers die laten zien hoe die impact er voor onze stakeholders uitziet. Hier vind je ons geïntegreerd jaarverslag 2021.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven