Impact in 2024 en verder

In 2023 zagen we het grootste aantal deelnemers in NewBees’ geschiedenis starten aan een participatietraject. Dat betekent dat steeds meer mensen, die nieuw zijn in Nederland, op een inclusieve en innovatieve manier meteen mee kunnen doen in Nederland. 2023 was ook het tweede levensjaar van NewBees INC. waarin we een mooie variëteit aan werkgevers mochten begeleiden om hun ambitie voor een inclusievere werkvloer te realiseren. Kortom: de groei waarop begin 2023 werd ingezet is begonnen en wordt in 2024 voortgezet. De NewBees teams verspreid over het hele land, die participatie in de inburgering bieden, zien het aantal aanmeldingen nog steeds groeien. In 2024 verwachten we met extra teams in een aantal nieuwe gemeenten te gaan starten.

Nieuw in 2024: licentiemodel

Voor gemeenten die geen volledig participatietraject nodig hebben, maar wel op zoek zijn naar een flexibele en praktische invulling voor de participatie binnen de inburgering, biedt NewBees een licentiemodel. Deze gemeenten kunnen onze diensten inzetten om ervoor te zorgen dat hun nieuwe inwoners meteen mee kunnen doen. Naast deskundige advies en training, biedt NewBees participatiepakketten en een unieke online platform voor urenregistratie.

Uitgebreide impactmeting model

Naast de licensering van onze dienstverlening gaan we ook ons impactmeting-model uitbreiden. Samen met onze partners maken wij dit model beschikbaar voor andere organisaties en gemeenten. Op deze manier werken we aan een benchmark om de impact van verschillende interventies op het gebied van participatie en integratie te meten en vergelijken. Zodat iedereen ervan kan leren en de dienstverlening in het hele veld verbetert.

Systemische impact

Zo blijven we vanuit verschillende kanten sturen op systemische impact voor een inclusieve wereld en werkvloer. Daarbij staan onze eigen diverse en inclusieve teams centraal. Zij zijn de mensen die NewBees maken, en NewBees wil dat al haar medewerkers zich met al hun diversiteit thuis voelen bij NewBees. Daar werken we samen elke dag aan, in nauwe samenwerking met NewBees INC. NewBees INC. begeleidt ook onze eigen teams, en leert op haar manier weer van onze inclusieve manier van werken. Zo maken we gezamenlijk mogelijk dat nieuwkomers aan de slag kunnen bij inclusieve werkgevers die divers talent tot hun recht laten komen.

“In 2023 formuleerden we de ambitie om significante impact teweeg te brengen op weg naar een inclusieve wereld en werkvloer. De ambitie om vanaf 2027 minstens 100.000 mensen per jaar te bereiken staat nog steeds. In 2023 zagen we een flinke stijging in ons bereik en onze impact. Die trend zetten we de komende jaren door.” (Annemiek Dresen, directeur van NewBees)

Samenwerken aan een inclusieve wereld en werkvloer

Onze wens om minstens met een 7.5 (op een schaal van 10) beoordeeld te worden door al onze partners, deelnemers en stakeholders staat als een paal boven water. Ook in 2024, en daarna, staat de positieve impact die wij hebben op onze deelnemers, onze medewerkers, de gemeenten met wie wij werken, en de werkgevers die wij begeleiden, bij ons voorop. NewBees blijft onverminderd gepassioneerd om met iedereen samen te werken aan een inclusieve wereld en werkvloer.


Wil je meer informatie over onze licentie- of impactmeting model? Neem contact met ons op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven