Annemiek & Dorien over de visie, inclusie en diversiteit

Annemiek en Dorien staan samen aan het stuur van NewBees. Een diverse club, waar iedereen zich vol passie inzet voor een gelijkwaardig en inclusief Nederland. Hoe doe je dit, waar loop je tegenaan? En bovenal, hoe zorg je in een snelgroeiende organisatie dat het gezamenlijke doel gewaarborgd blijft? Twee dames, één gedeelde visie.

MEET Annemiek & Dorien over de visie first

Dorien: “Veel van onze medewerkers omschrijven NewBees als een familie. Misschien een wat gekke term, maar we zijn een hechte club. Het voelt niet alleen als een organisatie, of als collega’s. Ook als een soort community. Samen zijn we in beweging om mensen in hun kracht te zetten.”

Annemiek: “Het stukje ‘samen’ is een belangrijk onderdeel van hoe we werken. Geen van onze matchers kan alleen werken, je hebt alle netwerken en talenten nodig die we in huis hebben. Dus ook onze verschillende manieren van denken. Juist deze mix maakt dat we ons volledig kunnen inzetten voor wat we doen. Namelijk het maken van traineeships voor nieuwkomers bij lokale ondernemers en organisaties.”

Samen zijn we in beweging om mensen in hun kracht te zetten

Dorien: “Wij geloven in meedoen door te werken. De helft van ons team is zelf nieuwkomer. Zij zijn ook ervaringsdeskundigen, en voor nieuwkomers een rolmodel. De combinatie van een lokale expert én een nieuwkomer expert, maakt dat onze teams soms met de meest wilde ideeën komen. Met oplossingen die ik zelf nooit had kunnen verzinnen. Omdat ik er niets vanaf weet, of überhaupt het probleem niet ken. Onze matchers hebben deze kennis wel.”

Annemiek: “In deze manier van samenwerken geloven wij heel erg. Diversiteit zien wij als een gegeven: de samenleving ís divers. Inclusie is hoe je vervolgens omgaat met deze diversiteit. Hoe zorg je dat verschillen in volle glorie kunnen bestaan, dat elk talent tot zijn recht komt, elk idee gezien wordt? Dat is wat we bij NewBees doen.”

Dorien: “Belangrijke toevoeging hieraan is dat er uiteraard sprake is van tweerichtingsverkeer. In de samenleving en dus ook op elke werkvloer. We geven workshops aan newbies over werken, maar ook workshops aan werkgevers over inclusie en hoe om te gaan met verschillen op een gelijkwaardige manier. Het is niet zo dat de een de ander een plezier doet. Je wordt er alle twee beter van, alleen dan werkt het.”

Juist door alle verschillende culturen, persoonlijkheden, ervaringen, opleidingen en werkwijzen staan we nu waar we staan

MEET-Annemiek-Dorien-over-de-visie-secondall-coordinators

Annemiek: “Bij veel organisaties wordt inclusie steeds belangrijker. Of je nou een bank, theatergroep, gemeente of kapperszaak bent. Je klanten vormen een diverse groep. Die kan je pas echt bedienen als die groep ook intern goed vertegenwoordigd is. Bij NewBees doen we hier dagelijks ons voordeel mee. Met die praktijkervaring willen we inspireren. Niet alleen werkgevers, maar ook overheid en beleid.

NewBees, met tien nationaliteiten in een team van bijna 50 personen, heeft ook een voorbeeldfunctie. Juist door al deze verschillende culturen, persoonlijkheden, ervaringen, opleidingen en werkwijzen staan we nu waar we staan. Wij zijn het bewijs dat inclusie kan én beter werkt.”

Dorien: “Inclusie is het bewust gebruik maken en positief waarderen van alle aanvullende kwaliteiten. Denk aan een salade. Met 20 ingrediënten maak je een veel lekkerdere salade dan als je er maar twee hebt. Vanuit mijn rol als operationeel directeur denk ik ook in die zin. ‘Ah mooi, die smaak hadden we nog niet.’ Als je dit als werkgever, maar ook als ambtenaar en beleidsmaker echt zo voelt en kan ervaren, dan is inclusief werken helemaal niet moeilijk. Sterker nog, je zou jezelf tekortdoen als je al die kwaliteiten niet binnen haalt terwijl je wel weet dat ze er zijn. En soms werkt niet alle diversiteit bij elkaar, soms past een ingrediënt niet bij de samenstelling van je salade. Dat is logisch, dat hoort erbij. Maar het betekent niet dat diversiteit an sich niet werkt.”

MEET-Annemiek-Dorien-over-de-visie-third-nieuwe

Annemiek: “Met onze traineeships bieden wij praktische tools en ondersteuning die bijdragen aan inclusie. Vaak in opdracht van gemeenten. Sinds vorig jaar werken we samen met onze taalpartner NLTraining, zodat het leren van de taal ook aansluit bij de belevingswereld in de praktijk van het traineeship. En de taal ook direct in de praktijk wordt toegepast.”

Dorien: “Die praktische tools, dat is NewBees in een notendop. Bij onze pilot Zelf aan Zet, in Friesland organiseren we bijvoorbeeld wijksafari’s: op pad in de buurt. Wat is hier allemaal te doen? Waar kan je terecht met bepaalde vragen? Als je dit in je eentje moet doen en je spreekt de taal niet, is het heel ingewikkeld. Maar door onze matchers die de wijk goed kennen, worden nieuwkomers her en der geïntroduceerd en kunnen zo een plek vinden om hun talenten in te zetten en ontwikkelen.”

Annemiek: “Zelf aan Zet is een goed voorbeeld van een project in de geest van het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2022 ingaat: samen met NLTraining koppelen we taal en praktijk naadloos aan elkaar. Met de nieuwe inburgeringswet komt de regie op inburgering terug bij de gemeenten, en ontstaat veel meer ruimte voor gelijksoortige duale trajecten. Dat is heel goed denk ik. Wij zien dit echt als een kans om inburgering samen met nieuwkomers in te richten en zo bovenal op een praktische manier te organiseren.”

Als je inburgering op een inclusieve manier organiseert, plukt iedereen daar de vruchten van: nieuwkomers, werkgevers, de buurt, de overheid en de samenleving

Dorien: “Zodat nieuwkomers optimaal hun talent kunnen inzetten, en vooral ook gelukkig kunnen worden. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Ik ben een enorme fan van Aristoteles. Het gaat erom dat je lukt. Dat je ge-luk-kig wordt. Als je lukt, als je je talent kan inzetten, dan pas ben je gelukkig. Als je voor je eigen rechten kan opkomen, zelf kan kiezen, je eigen leven vorm kan geven – dan kan je lukken. Dat is voor mij het doel van de inburgering, en mijn persoonlijke drijfveer. Dat nieuwkomers de kans krijgen om te lukken. Gelukkig is NewBees een chronisch positieve club. We zien vooral veel kansen.”

Annemiek: “Ons doel is om via de werkvloer Nederland inclusiever te maken door op zo veel mogelijk plekken in Nederland traineeships te organiseren. De nieuwe wet inburgering is daarbij een mooie manier om in nieuwe gemeenten aan de slag te gaan. En een mooie kans voor gemeenten om dit thema goed in te richten. NewBees laat zien dat, als je inburgering op een inclusieve manier organiseert, iedereen daar de vruchten van plukt: nieuwkomers, werkgevers, de buurt, de overheid en de samenleving.”

Dit interview verscheen in ons magazine, ter ere van NewBees’ vijfjarige bestaan. Benieuwd naar het hele magazine, met portretten, artikelen en achtergrondverhalen? Download hier jouw versie!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven