Participatie op maat

De nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 van start is gegaan, geeft gemeenten de regierol in de inburgering én maakt hen verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Als expert in participatie wilde NewBees een rol spelen in de vormgeving en uitvoering van de participatiecomponent van de nieuwe wet. Om deze ambitie waar te maken en als aanvulling op wat wij al doen – namelijk nieuwkomers wegwijs maken op de Nederlandse arbeidsmarkt met het NewBees traineeship – hebben wij nieuwe tools ontworpen, zoals wijksafari’s en het filmeducatie programma. Onze teams zijn er al lekker mee bezig! 

De Wijksafari’s

wijksafari_Arnhem

Samen op ontdekkingstocht in de wijk naar welzijnsorganisaties, sportclubs en maatschappelijke organisaties. Wijksafari’s zijn een interactieve manier om taal in te zetten bij het leren kennen van een lokaal thema, een buurt, een vakgebied, of een ander onderwerp dat in de lokale omgeving een belangrijke rol speelt. Zo leren deelnemers hun Nederlandse taal in te zetten om zich zelfredzaam in de buurt te bewegen.

Afgelopen week organiseerde team NewBees Midden-Gelderland de vierde wijksafari in Arnhem. Een bijzondere wijksafari, waarbij de deelnemers een rondleiding kregen op verschillende locaties zoals Rozet Arnhem en de Eusebiuskerk in Arnhem. Zo spraken ze met Loes van der Meulen (Stadskeuken Arnhem), Heleen Nusman (Stichting Eusebiuskerk) en Maria de Haan (Rozet). Ze vertelden over de geschiedenis van de locaties en wat deze locaties te bieden hebben aan onze nieuwe Nederlanders. Met de wijksafari leren de mensen de stad op een interactieve manier kennen, door samen op ontdekking te gaan.

Praktijkactiviteiten

Praktijkactiviteiten zijn laagdrempelige programma’s waarmee inburgeraars vanaf dag één hun praktische kennis en zelfvertrouwen vergroten. Deze bouwsteen bestaat uit drie elementen:

  • Themaworkshops over verschillende leefgebieden in samenwerking met lokale partners uit de buurt
  • Het filmeducatie programma waarin deelnemers, gezamenlijk, wekelijks een filmvertoning hebben met opdrachten op verschillende taal- en zelfredzaamheidsniveau’s
  • Netwerk-gesprekken met mensen uit de omgeving op basis van een zelfde hobby, beroep, leeftijd of wijk.

Talent, maatwerk, gelijkwaardigheid

NewBees biedt, naast advies over inclusief beleid, (duale) inburgerings- en participatietrajecten aan gemeenten. Of uw gemeente op zoek is naar complete inburgeringstrajecten taal en inburgering, of enkel specifieke participatie- bouwstenen ten behoeve van de leerroutes – wij zorgen ervoor dat onze aanpak aansluit bij het aanbod van uw gemeente.

We bieden complete modules voor zowel de B1-route als de Z-route. Onze trajecten zijn maatwerk en bestaan uit flexibel inzetbare bouwstenen: Leer- en ervaringsmodules die integraal met elkaar, de dagelijkse activiteiten, en de omgeving van deelnemers verbonden zijn.

In onze aanpak staan talent, maatwerk en gelijkwaardigheid centraal. Wij geloven namelijk in een samenleving waar iedereen de kans krijgt om talent te benutten. Ongeacht waar je vandaan komt. Onze trajecten zijn altijd maatwerk en geschikt voor alle nieuwkomers, ongeacht of zij hun verblijfsstatus voor of na 1 januari 2022 krijgen.

Zij leren specifieke (arbeids)vaardigheden toe te passen om zo snel mogelijk thuis te worden in hun nieuwe stad.

Meer informatie over onze diensten voor gemeenten vindt u hier op onze website


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven