Rapport van OpenEmbassy: ‘Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt’

Mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht kunnen door andere wet- en regelgeving direct aan het werk: ze zijn daardoor nog vaak in ‘actiemodus’. En doordat ze meestal recent werkervaring hebben opgedaan (in hun land van herkomst), staan ze ook dichter bij hun competenties en ervaringen in het werkveld.

Geleerde lessen uit onderzoek

OpenEmbassy deed samen met Regioplan onderzoek naar de mechanismen die ervoor zorgen dat arbeidsparticipatie van mensen uit Oekraïne hoog is in vergelijking met andere nieuwkomers met een vluchtachtergrond. Uit het onderzoek leren we over wat wel en niet werkt binnen de Oekraïense aanpak. En hoe deze lessen inzetbaar zijn om de toegang tot werk voor alle nieuwkomers in Nederland te verbeteren. Hoofdstuk 5 van het rapport gaat in op de vijf belangrijkste lessen en biedt concrete handvaten voor professionals en werkgevers. Het betreft de volgende thema’s:

  1. Investeren in taalvaardigheid
  2. Aandacht voor duurzaamheid van werk
  3. Meer duidelijkheid over (verblijfs-)perspectief
  4. Belang van het informele netwerk
  5. Ruimte voor oriëntatie en differentiatie

Benieuwd naar de andere lessen uit het onderzoek? Download en lees het hele rapport hier.

Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt

Achtergrond: Project Direct Meedoen

Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam een nieuwe groep vluchtelingen naar Nederland. Deze mensen vallen niet onder de Wet inburgering. Dat betekent een nieuwe opgave, maar ook een kans. Een opgave om toegang te organiseren tot alle voorzieningen die we in Nederland hebben om zo snel mogelijk een nieuw leven op te bouwen, waaronder natuurlijk toegang tot werk. En een kans om te laten zien wat er gebeurt als mensen direct meedoen in plaats van eerst maanden of soms jaren uit de samenleving te blijven, door langdurig verblijf in AZC’s en vervolgens deelname aan inburgeringstrajecten.

NewBees en OpenEmbassy pakte deze kans en werkten samen in het project “Direct Meedoen”. Zowel NewBees als OpenEmbassy hebben daartoe medewerkers aangetrokken die uit Oekraïne afkomstig zijn. We achterhaalden de concrete behoeften, en hebben al doende onze methodes en instrumenten aangepast. NewBees specialiseert zich in matchen naar (vrijwilligers)werk en participatie, OpenEmbassy richt zich op alle overige indicatoren die nodig zijn voor integratie, en specialiseert zich in systeemimpact door individuele ervaringen te vertalen naar wat beter kan en moet voor de totale groep mensen die gevlucht zijn. Het project is goed afgerond.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven