Van eenpitter in 2020 naar een elftal in 2022. Het jaar waarin NewBees Midden-Gelderland minstens 200 nieuwkomers begeleidt bij hun participatie en inburgering.

Bastiaan Kuijt (38) startte in maart 2020 NewBees Midden-Gelderland. Hij begon thuis tijdens de lockdown, helemaal alleen, met een laptop en een telefoon. Vandaag leidt hij vanuit Arnhem het grootste NewBees team, het elftal van locatie Midden-Gelderland waar dit jaar (2023) minstens 200 mensen instromen.

Bastiaan Kuijt

Bastiaan: “Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Ik ken zowel de regio als de sociale kaart heel goed en kan mijn eigen netwerk helemaal inzetten om NewBees goed op de kaart te krijgen. Mensen van verschillende partijen gaven ons al heel snel mooie kansen: de Provincie, de Gemeente, de vrijwilligerscentrale, lokale werkgevers en maatschappelijke organisaties die hier al actief waren zoals Refugee Company en Buddy to Buddy. Wij hebben bij verschillende werkgevers mooie matches gemaakt. Voor nieuwkomers die in hun eigen land nog nooit hadden gewerkt, maar ook voor ervaren hoogopgeleide nieuwkomers, voor newbies die internationale ambities hadden, en voor newbies die graag in het onderwijs of in de kunst aan de slag wilden.”

Aanbesteding voor de inburgering werd NewBees gegund in negen gemeenten in de regio Midden-Gelderland

“In de afgelopen jaren heeft NewBees in verschillende plaatsen in Nederland laten zien wat ze kan. Positief impact maken op nieuwkomers en op de ontvangende samenleving. Hierdoor kregen wij, samen met onze taalpartner NLtraining, de aanbesteding gegund in negen gemeenten in regio Midden-Gelderland. Binnen de nieuwe Wet inburgering verzorgen wij participatie-trajecten voor mensen die via de Z-route inburgeren. Zij volgen 800 uren taallessen bij NLTraining en doen 800 participatie-uren via NewBees. Daarnaast bieden wij mensen in de B-1 route ons filmeducatie programma aan en het MDT-traineeship aan jonge nieuwkomers tussen 17 en 27 jaar.”

“In de afgelopen jaren heeft NewBees in verschillende plaatsen in Nederland laten zien wat ze kan. Positief impact maken op nieuwkomers en op de ontvangende samenleving.”

Samenwerking met NL training

“De programma’s van NLTraining en NewBees zijn goed op elkaar afgestemd. Met elke vooruitgang in Nederlandse taal gaan wij een stapje verder in onze participatie activiteiten. Wij versterken elkaar. Op het kantoor aan de Oude Oeverstraat in Arnhem dat NewBees met NLtraining deelt, ontmoeten wij de nieuwkomers voor wie wij participatie-activiteiten organiseren. Hun traject begint bij de gemeente waar de leerroute wordt bepaald door een leerbaarheid toets af te nemen bij de nieuwkomer. Deze komt daarna naar NLtraining die een extra taalcheck doet en de deelnemer bij ons aanmeldt.”

NewBees Midden-Gelderland organiseert alle participatie-activiteiten behalve het PVT

“Alle participatie-activiteiten voor mensen in de Z-route vallen onder onze verantwoordelijkheid, behalve het PVT (participatieverklaringstraject). Wij beginnen meestal met het intakegesprek waar wij de deelnemers en hun talenten, mogelijkheden, ervaringen en ambities leren kennen. Samen met de deelnemer maken wij een participatie leerplan op maat. NewBees heeft participatie-bouwstenen ontwikkeld die goed aansluiten op het taalonderwijs. Ze zijn modulair inzetbaar en verschillend van aard, waardoor voor elke deelnemer op maat een eigen ideale mix wordt gemaakt.“

“Op basis feedback van de deelnemers, passen wij waar nodig de programma’s aan en bedenken nieuwe activiteiten.”

Matchen is maatwerk

“Wij kijken naar de individuele wensen en mogelijkheden. Samen met de deelnemer bepalen wij in goed overleg hoeveel uren per week, en welk type vrijwilligerswerk of leerwerk traject het beste past. De ene persoon vindt vier uur per week genoeg en de andere werkt liever meerdere dagen per week. Ook hier leveren we maatwerk, de uren en het type werk van de bouwsteen ‘matchen’ zijn voor elke deelnemer anders.”

Wij ontwikkelen onze wijksafari’s samen met lokale partners

“De bouwsteen ‘wijksafari’ is een participatieve en interactieve manier om de stad en haar buurten te leren kennen en taal in te zetten bij het ontdekken van lokale thema’s als gezondheidzorg, onderwijs, cultuur, openbaar vervoer, veiligheid etc. Wijksafari’s zijn samen met lokale partners, zoals Bibliotheek Rozet en Musis Sacrum ontwikkeld. Samen bedenken we wat we nieuwkomers gaan vertellen en laten zien, onderwerpen waar nieuwkomers baat bij hebben. Onze matchers, die hier zelf als nieuwkomer kwamen, weten aan welke informatie deelnemers behoefte hebben. We hebben als team een kaart ontwikkeld met QR-codes die leiden naar korte filmpjes gemaakt door onze matchers, waarin ze iets vertellen over de functie en de geschiedenis van de plek en over hun persoonlijke ervaring. Binnenkort gaan wij met deelnemers bij de gastvrije gemeente Arnhem op bezoek om de lokale politiek te ervaren.”

“Ik probeer samen met mijn collega’s een mooi team te smeden. En dat lukt, want wij hebben aanvullende expertise en diverse achtergronden. Wij versterken elkaar.”

Werken in Nederland

“Wij zijn net begonnen met de bouwsteen MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie): Een serie van tien interactieve workshops over werken in Nederland. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn CV’s, solliciteren, elevator pitch en beroepsoriëntatie. Alles wat nodig is om hier passend werk te vinden en je talent zo goed mogelijk in te kunnen zetten komt voorbij. Met de participatie-bouwsteen ‘netwerkgesprekken’, faciliteren wij ontmoetingen tussen de deelnemers en mensen uit hun eigen buurt of stad met wie zij iets delen: eenzelfde studie, beroep, ambitie of hobby. Zo’n ontmoeting helpt om te ontdekken welk vrijwilligerswerk mensen willen en kunnen doen. Het is voor hen vaak een eerste stap richting (vrijwilligers)werk of taalstage.”

We luisteren naar de behoeftes en blijven innoveren

“Tijdens de participatie activiteiten vragen wij om feedback van de deelnemers. Op basis daarvan, passen wij waar nodig de programma’s aan en bedenken nieuwe activiteiten, zoals de ‘werksafari’. Het team gaat dan samen met een groep deelnemers op bezoek bij een bedrijf. Iedereen werkt een dagje mee. Zo ervaren deelnemers hoe ze hun talenten in kunnen zetten, wat hier voor hen mogelijk is op het gebied van vrijwilligerswerk, stage, of werkleertraject. Voor de werksafari benaderen wij grotere werkgevers met meerdere afdelingen waar dus meerdere soorten werk te doen zijn zodat we ook hier maatwerk kunnen leveren. Wij hebben laatst een succesvolle pilot gedaan bij Siza, een organisatie die mensen met een beperking helpt om zo zelfstandig mogelijk te leven.”

“Ik vind het goed dat de regie onder de nieuwe Wet inburgering terug is bij de gemeente, en dat de nieuwkomers en de kwaliteit van hun inburgeringsproces weer centraal staan. Nieuwkomers krijgen meer rust om op een goede en prettige manier de Nederlandse taal te leren, hun plek in de stad te vinden, en om zichzelf opnieuw op te bouwen.”

Practice what you preach

“Ik probeer samen met mijn collega’s een mooi team te smeden. En dat lukt, want wij hebben aanvullende expertise en diverse achtergronden. Wij versterken elkaar. ‘Practice what you preach’, dat doen we. NewBees geeft mensen de ruimte om te werken vanuit hun kracht en talent. Die ruimte heb ik drie jaar geleden ook gekregen. Ruimte om te bouwen, om mooie dingen te doen, om het verschil te maken en om te verbinden. En daar word ik elke dag blij van.”


team NewBees Midden-Gelderland

Team NewBees Midden-Gelderland


Meer informatie over onze activiteiten in regio Midden-Gelderland vind je hier.

Wil je meer weten over de impact van ons werk, je leest het in ons jaarverslag.

Photos: Mo Alzoabi

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven