Wet Inburgering 2021: uitdagingen en succesverhalen

De Wet inburgering 2021 heeft drie pijlers: 1) Inburgeraars kunnen snel starten met inburgeren; 2) Inburgeraars kunnen een inburgeringstraject op maat volgen; 3) Het leren van de taal gaat hand in hand met participatie, bijvoorbeeld via een stage, opleiding of werkervaringsplaats.

Uit de jaarlijkse monitor ‘Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering van statushouders en gezinsmigranten’ van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS), in samenwerking met Divosa, blijkt dat er nog uitdagingen zijn in de praktijk.

Snelle start

Een ‘snelle start’ blijkt moeilijk te realiseren. Statushouders blijven vaak een lange tijd in het azc tot hun woning beschikbaar komt. In de publicatie wordt aangeraden om inburgeraars te informeren over mogelijkheden tot deelname aan de voorinburgering en eventueel (vrijwilligers)werk om de periode tot aan (de brede intake en) het PIP te overbruggen.

NewBees niet alleen informeert statushouders maar organiseert participatie activiteiten voor statushouders die in opvanglocaties verblijven. Een mooi voorbeeld is het programma dat NewBees Midden-Gelderland regelde voor jonge nieuwkomers die tijdelijk op een boot in Arnhem verbleven. Deelnemer Maher vertelt hierover.

Participatie combineren met taalleren

Een andere knelpunt concludeert het onderzoek, is dat het combineren van participatie met het leren van de taal nog onvoldoende van de grond komt. Een aanbeveling uit het rapport is dan: “Zorg voor inburgeraars die nog niet kunnen deelnemen aan regulier inburgeringsaanbod voor een waardevolle invulling van de tussentijd: organiseer activiteiten gericht op informele taalverwerving en/of participatie en/of zelfstudie”.

Daar zijn NewBees participatiebouwstenen precies op gericht. Een inspirerend voorbeeld is het verhaal van Jihan. Zij volgt de Z-route onder de nieuwe Wet Inburgering. In Syrië had Jihan nooit buitenshuis gewerkt. Zij zorgde thuis voor de kinderen en het huishouden. Hier in Nederland wil zij graag ook buitenshuis actief zijn en meedoen in de maatschappij. Daarom is zij heel blij met haar activiteit als vrijwilliger bij het dorpshuis in Rheden en met het NewBees filmeducatie programma en wijksafari’s.

Over het filmeducatie programma vertelt Jihan: “Elke week komt er een nieuw thema aan bod. Ik leer over de Nederlandse cultuur en maatschappij, over tradities, normen en waarden, over de feestdagen en het eten. En wat heel belangrijk is: elke keer leer ik heel veel nieuwe woorden!”

Meer informatie over NewBees participatiebouwstenen vind je hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven