Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft NewBees aanpak en werkwijze

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat educatie, sociale contacten, en wederzijdse openheid fundamentele onderdelen zijn voor een ‘succesvolle’ integratie. Ook is het belangrijk om ‘niet te praten over de doelgroep, maar met de doelgroep’. Als de doelgroep nauw wordt betrokken bij haar eigen proces dan zal de integratie beter verlopen. Mensen krijgen dan wat zij nodig hebben en zelf belangrijk vinden.

Grote overeenkomsten wetenschap en de NewBees werkwijze

Er zijn grote overeenkomsten tussen wat wetenschappelijke literatuur als succesvolle elementen voor inburgering benoemd, en de aanpak van NewBees. Daarbij komt onder andere laagdrempelige educatie, waarin tegelijkertijd ook kansen liggen voor nieuwkomers om sociale contacten op te doen aan de orde. Ook de matching van nieuwkomers aan (vrijwilligers)werkplekken, en ondersteuning van een ontvangende partij, zoals werkgevers, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek effectief bij te dragen aan succesvolle inburgering. Een samenleving en een bedrijfsleven waarin inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid centraal staan, ondersteunt in de openheid die een samenleving heeft richting nieuwkomers.

Lilian Ebbelaar studeert af bij Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van augustus 2022 tot februari 2023 liep zij stage als matcher bij NewBees in locatie Zaanstad en op het hoofdkantoor in Amsterdam. Daar deed zij haar stageopdracht waarin zij literatuur over succesvolle integratie vergeleek met de methodologie van NewBees. NewBees is blij met de conclusies van het onderzoek die onze werkwijze bevestigt.

De krachten van NewBees

Lilian schrijft in haar onderzoek ‘Een van de krachten van NewBees is dat de organisatie is opgebouwd met inzicht vanuit verschillende invalshoeken; de kennis en de kracht van lokale mensen, oudkomers en nieuwkomers. Door deze diverse combinatie is er een goede basiskennis van de stad en de gemeente waarin nieuwkomers moeten inburgeren, een goed netwerk aan lokale partners en veel kennis over waar goede participatieplekken te vinden zijn.’ Ook is er een goed inzicht wat nieuwkomers nodig hebben om hun weg te vinden, veel van de NewBees medewerkers hebben zelf een achtergrond als nieuwkomer. Zij dienen als voorbeeld en rolmodel.

“Ik kom elke keer naar filmeducatie. Mijn man zegt ‘ga een keer niet’, maar ik zeg nee. Elke keer ga ik”
(Deelnemer filmeducatie Arnhem).

Wat vinden de deelnemers zelf van NewBees bouwstenen?

Lilian heeft verschillende nieuwkomers voor haar onderzoek geïnterviewd: zij waren meer dan tevreden met de wijze waarop zij door NewBees ondersteund werden en de participatie activiteiten die ze uitvoerden. Deelname aan de bouwstenen blijkt belangrijk voor hun sociale participatie. Het bevordert het vormen van betekenisvolle banden met anderen.

Intakegesprek

Tijdens de bouwsteen ‘intakegesprek’, wordt er door de matcher uitgebreid tijd genomen om de deelnemers te leren kennen. Dit is het eerste contact tussen de nieuwkomers en de matcher die hen gaat begeleiden tijdens het hele traject. Het intakegesprek wordt zowel door de deelnemers als door de matcher ervaren als een belangrijk moment om een vertrouwensband op te bouwen.

Filmeducatie

Als antwoord op de vraag wat zij van de bouwsteen ‘filmeducatie’ vonden, antwoordden de geïnterviewde nieuwkomers met woorden als: ‘nuttig, informatief, veel leren, leuk, interessant, en belangrijk’. Ze beoordeelden het niveau van de filmeducatie als ‘prima, zolang er iemand bij is die het kan vertalen’ wat bijna altijd het geval is, omdat bij NewBees zo veel verschillende talen worden gesproken. De deelnemers komen graag naar de filmeducatie.

Wijksafari

Ook de bouwsteen ‘wijksafari’ wordt enorm gewaardeerd door de deelnemers. Zij leren nieuwe plekken kennen in de stad waar zij wonen, nuttige plekken die zij zelf anders veel later of nooit hadden ontdekt.

Wijksafari bij gemeente Arnhem; Ontvangst door burgemeester Ahmed Marcouch


Is uw gemeente bezig met de invulling van participatiecomponent in de Wet Inburgering? Of op zoek naar participatietools voor nieuwkomers en anderstaligen in het algemeen? NewBees kan uitkomst bieden met onze bouwsteenmethode voor participatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven