Onze organisatie

NewBees is een sociale onderneming.

Zij voert haar activiteiten uit als NewBees Inclusion Solutions B.V. De Stichting NewBees is prioriteitsaandeelhouder van NewBees Inclusion Solutions. De stichting heeft zo grote zeggenschap op de sociale missie van NewBees. Naast de Stichting NewBees, die een ANBI-status* heeft, is oprichter Annemiek Dresen aandeelhouder van NewBees via Novato Holding B.V.

De Stichting NewBees en Novato Holding B.V. nemen samen zitting in de aandeelhoudersvergadering van NewBees Inclusion Solutions B.V. Zo is het maatschappelijke doel van de organisatie beschermt, en kan zij deelnemen aan het economische verkeer op een ondernemende manier.

De statuten van NewBees Inclusion Solutions volgen de Code Sociale Ondernemingen en bevatten zodoende:

  • Een goede omschrijving van de sociale missie van de onderneming;
  • Een impactreserve. In 2020, 2021 en 2022 is deze vastgezet op 100% van een mogelijke winst: dit betekent dat alle mogelijke winst terug zal vloeien om de sociale missie van de organisatie na te streven en niet wordt uitgekeerd;
  • Een onafhankelijk adviesorgaan**. In het geval van NewBees heeft de Stichting NewBees deze functie, waarnaast zij extra bevoegdheden heeft als houder van een prioriteitsaandeel. Dat houdt in dat het stichtingsbestuur belangrijke beslissingen over de sociale missie van de organisatie, winstuitkeringen en de impactreserve moet goedkeuren;
  • Beperking van de bezoldiging van bestuurders en management fees, zoals die aan Novato Holding B.V., en de directeur van de organisatie;
  • Bovendien zal NewBees, door zich aan de Code Sociale Ondernemingen te committeren, altijd transparant communiceren over haar activiteiten en financiën, en constant in dialoog zijn met haar verschillende stakeholders.

Voor meer informatie, zie dit document.

*Stichting NewBees is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Om een gift fiscaal aftrekbaar te maken, moet het bedrag tussen de 1% en 10% van een netto jaarinkomen zijn, of moet het een terugkerende gift zijn. Vanaf 1 januari 2014 is een maandelijkse gift aan een ANBI-organisatie 100% fiscaal aftrekbaar, mits u met NewBees akkoord gaat om deze gift vijf opeenvolgende jaren voort te zetten. In tegenstelling tot eerdere regelgeving is er geen notaris meer nodig om een dergelijke overeenkomst vast te leggen. Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op. Als ANBI zijn we verplicht om ons beleid en onze plannen op deze website te presenteren. Je kunt er meer over lezen op de Traineeship pagina van deze website en in onze jaarverslagen.

**Het toezichthoudend orgaan van NewBees:
Als sociale onderneming, en als ANBI, is het belangrijk dat ons toezichthoudend orgaan geen financieel belang heeft bij onze activiteiten. We kunnen u verzekeren dat het bestuur volledig vrijwillig is en dat ongeacht inzet er geen financiële bijdrage wordt uitgekeerd aan haar leden: Hanna Zwietering, Mireille Goos en Andrew Trythall.

Factuurinformatie

NewBees Inclusion Solutions B.V.
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC AMSTERDAM
finance@new-bees.org
IBAN: NL67ABNA0833968785
KvK:72917059
BTW: NL825893331B01

Routing nummer gaarne afstemmen met de finance afdeling: finance@new-bees.org

ANBI-status

NewBees heeft een ANBI-status. Door deze status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Klik hieronder voor de benodigde informatie rondom de publicatieplicht van de ANBI-organisatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar top