Onze organisatie

NewBees is een sociale onderneming.

Dat betekent dat het maken van impact voor ons altijd voorop staat, terwijl we ook een gezonde en duurzame onderneming zijn. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een eerlijke verdeling van beloning is tussen de hoogste en laagste salarissen binnen de organisatie, en investeren onze winst terug in de organisatie.

Om dat te waarborgen is er een onafhankelijk adviesorgaan, dat de directie van NewBees controleert op de sociale missie en uitvoering daarvan. Dat adviesorgaan is de ‘Stichting NewBees’. Stichting NewBees is prioriteitsaandeelhouder van ‘NewBees Inclusion Solutions B.V.’ die alle activiteiten van NewBees uitvoert. Het bestuur van Stichting NewBees bestaat uit Asma Naimi (voorzitter), Leon Noorlander (penningmeester), en Theo Oudelaar (secretaris). De Stichting NewBees heeft een belangrijke en onafhankelijke stem, vooral als het gaat om beslissingen die de sociale missie van de onderneming raken.

Naast de ‘Stichting NewBees’, die een ANBI- status* heeft, is ‘NewBees Group’ aandeelhouder van NewBees. Oprichter Annemiek Dresen, Operationeel Directeur Dorien Marres, en Financieel Directeur Rob Schipper zijn gezamenlijk aandeelhouder van NewBees Group. Dit is hoe NewBees georganiseerd is: De Stichting NewBees en NewBees Group hebben beide een zetel in de aandeelhoudersvergadering van NewBees. Op deze manier wordt het maatschappelijk doel van de organisatie beschermd en kan zij op een ondernemende manier deelnemen aan economische transacties.

De statuten van NewBees Inclusion Solutions volgen de Code Sociale Ondernemingen en bevatten zodoende:

  • Een goede omschrijving van de sociale missie van de onderneming;
  • Een impactreserve. In 2020, 2021 en 2022 is deze vastgezet op 100% van een mogelijke winst: dit betekent dat alle mogelijke winst terug zal vloeien om de sociale missie van de organisatie na te streven en niet wordt uitgekeerd;
  • Een onafhankelijk adviesorgaan**. In het geval van NewBees heeft de Stichting NewBees deze functie, waarnaast zij extra bevoegdheden heeft als houder van een prioriteitsaandeel. Dat houdt in dat het stichtingsbestuur belangrijke beslissingen over de sociale missie van de organisatie, winstuitkeringen en de impactreserve moet goedkeuren;
  • Beperking van de bezoldiging van bestuurders en management fees, zoals die aan Novato Holding B.V., en de directeur van de organisatie;
  • Bovendien zal NewBees, door zich aan de Code Sociale Ondernemingen te committeren, altijd transparant communiceren over haar activiteiten en financiën, en constant in dialoog zijn met haar verschillende stakeholders.

*Stichting NewBees is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Om een gift fiscaal aftrekbaar te maken, moet het bedrag tussen de 1% en 10% van een netto jaarinkomen zijn, of moet het een terugkerende gift zijn. Vanaf 1 januari 2014 is een maandelijkse gift aan een ANBI-organisatie 100% fiscaal aftrekbaar, mits u met NewBees akkoord gaat om deze gift vijf opeenvolgende jaren voort te zetten. In tegenstelling tot eerdere regelgeving is er geen notaris meer nodig om een dergelijke overeenkomst vast te leggen. Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op. Als ANBI zijn we verplicht om ons beleid en onze plannen op deze website te presenteren. Je kunt er meer over lezen op de Traineeship pagina van deze website en in onze jaarverslagen.

**Het toezichthoudend orgaan van NewBees: Als sociale onderneming, en als ANBI, is het belangrijk dat ons toezichthoudend orgaan geen financieel belang heeft bij onze activiteiten. We kunnen u verzekeren dat het bestuur volledig vrijwillig is en dat ongeacht inzet er geen financiële bijdrage wordt uitgekeerd aan haar leden: Asma Naimi, Leon Noorlander, en Theo Oudelaar.

Factuurinformatie

NewBees Inclusion Solutions B.V.
Radarweg 60
1043 NT AMSTERDAM
finance@new-bees.org
IBAN: NL67ABNA0833968785
KvK:72917059
BTW: NL825893331B01

Routing nummer gaarne afstemmen met de finance afdeling: finance@new-bees.org

ANBI-status

NewBees heeft een ANBI-status. Door deze status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Klik hieronder voor de benodigde informatie rondom de publicatieplicht van de ANBI-organisatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven