Participatie & Werk in de Inburgering

WORKSHOP

Jongeren in de
Z-route

Hoe zorg je voor goede begeleiding met extra aandacht voor jongeren?

Facilitator: Linda Rook (NewBees), Nick Miltenburg & Helen van der Aa (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Participatie Werk Inburgering-jongeren

Belangrijke vraagstukken die tijdens de workshop aan bod kwamen zijn onder andere:

  • Hoe kan je de periode overbruggen die tot de PIP is vastgesteld?
  • Hoe ga je om met het risico van uitval bij de onderwijsroute?
  • Welke organisaties en activiteiten richten zich specifiek op jongeren?
  • Waar vind je geschikte participatieplekken voor jongeren?

Deelnemers aan deze sessie noemden moeilijkheden zoals het missen van aansluiting met leeftijdsgenoten en de gelegenheid om persoonlijke uitdagingen met leeftijdsgenoten te kunnen delen.

Daarnaast werd ingegaan op de complexiteit van het traject voor inburgeraars die op entreeniveau beginnen, waarbij het vaststellen van het PIP-traject veel tijd in beslag neemt, terwijl het niveau eigenlijk al bekend is. Dit kan ontmoedigend zijn en de motivatie aantasten, vooral voor jongeren van 18 jaar en ouder met slechts enkele maanden beschikbare tijd.

Een ander aspect dat naar voren kwam is dat jongeren niets weten van de onderwijsroute die ze kunnen volgen.

Tijdens de sessie zijn er ook tips gedeeld zoals:

  • Werk beter en meer samen met de ISK’s (Internationale Schakelklassen);
  • Zorg voor goede  gegevensuitwisseling tussen scholen en gemeenten;
  • Laat de jongeren beginnen in een bruglas voordat het PIP is vastgesteld. Zo kunnen ze twee dagdelen per week in een Z-klas plaatsnemen. Dit kan een effectieve overbrugging zijn.

NewBees heeft een traineeship ontwikkeld speciaal voor nieuwkomers tussen de 17 en 30 jaar, die graag hun talent verder willen ontwikkelen, hun netwerk willen uitbreiden en willen leren over de arbeidsmarkt die zij zullen gaan betreden.

Het MDT traineeship is deel van Maatschappelijke Diensttijd. Voor meer informatie klik op onderstaande button.

Georganiseerd in samenwerking met:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven