Participatie & Werk in de Inburgering

WORKSHOP

Participeren met beperkte kennis van de Nederlandse taal

Hoe gaan inburgeraars hiermee om?

Facilitators: Manal Janbeh (NewBees), Lara Antaki & Karin van Cappellen, (Gemeente Zaanstad)
Participatie Werk Inburgering-karin-v-cappellen

Hou kun je participeren zonder de Nederlandse taal te leren? Veel interessante oplossingen werden tijdens de workshop aangedragen, zoals:

   • De inzet van ervaringsdeskundigen;
   • Meer flexibiliteit en maatwerk;
   • Het gebruik van beeldmateriaal;
   • Het verbinden van mensen uit de doelgroep met elkaar;
   • Taallessen in de avond organiseren;
   • Fietslessen regelen;
   • Taalmaatje thuis in de avonduren;
   • Faciliteren dat gezinnen elkaar kunnen ondersteunen.

Bij dit thema is het interessant om te kijken naar participatie als zelf- of als samenredzaamheid.

Wilt u meer weten over de NewBees participatiebouwstenen die wij in Gemeente Zaanstad inzetten?

Georganiseerd in samenwerking met:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven