Meedoen zonder Inburgering

Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Sindsdien heeft Rusland aanvallen uitgevoerd in gebieden waar veel burgers wonen. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht en ruim 60.000 mensen zijn naar Nederland gekomen.

Gebundelde kennis en expertise voor deze groep
NewBees en OpenEmbassy zetten hun expertise en ervaring in om de opgave rondom deze ‘new arrivals’ en hun toegang tot de Nederlandse samenleving aan te gaan en de kans te verzilveren die ontstaat nu een asielprocedure geen vertraging veroorzaakt.

Van april tot september 2022 zetten we onze bestaande en beproefde instrumenten in voor mensen die gevlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Zowel NewBees als OpenEmbassy hebben daartoe medewerkers aangetrokken die uit Oekraïne afkomstig zijn. We achterhalen de concrete behoeften, en passen al doende onze methodes en instrumenten aan.

Het doel van het project is een bepaald aantal personen met een divers profiel betreft leeftijd/opleidingsniveau/gezinssituatie/geslacht naar werk begeleiden.
NewBees team Zaanstad zal hen matchen volgens de stappen van het NewBees traineeship.

Tijdens dit proces verzamelen we informatie over onze onderzoeksvragen.

       • Wat werkt en wat niet?
       • Wat zijn de behoeften op het gebied van werk/participatie?
       • Wat kan NewBees voor deze doelgroep betekenen?
       • Wat leren wij van nieuwkomers die meedoen zonder inburgering?

 

TEAM
Natalja, project coördinator, Liza, project medewerker, Dorien & Mariëlle, project mentors, Inge, coördinator team Zaanstad.

Locatie
Het project wordt aangeboden in Zaanstad.

Oekraine team

METHODIEK

1. Matchen van Oekraïnse nieuwkomers in (vrijwillig)werk (participatief onderzoek)
 • Begeleiden van een bepaald aantal personen met een divers profiel qua leeftijd/opleidingsniveau/gezins-situatie /geslacht.
 • Binnen NewBees team Zaanstad matcht Natalja hen volgens de stappen van het NewBees traineeship: intake, zoeken naar werk, match, begeleiding op de werkvloer. Als onderdeel van het traineeship volgen de deelnemers workshops en doen ze mee aan netwerkgesprekken.
 • Tijdens dit proces verzamelen we informatie. Wat werkt en wat niet?
2. Diepte interviews en focusgroepen organiseren

Door middel van een 1 op 1 gesprek hopen wij inzicht te krijgen in de individuele behoeftes over participeren/werken in Nederland

Met de focusgroepen willen we begrijpen wat de behoeften van verschillende groepen zijn, tussen welke groepen verschilt wat? Ook willen wij een discussie creëren rond bepaalde onderwerpen om meningen en verschillen te tonen.

3. Social Media – onderzoek

We gaan op zoek naar online communities en pagina’s met informatie om kennis en inzichten te verzamelen. en mogelijk deelnemers te verzamelen. Analyse social media.

FLYER MET INFORMATIE

Ben je nieuw in Nederland en afkomstig uit Oekraïne? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen over wonen en werken in Nederland.
In deze flyer
vind je nuttige links en informatie.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar top