Gezocht:
Twee bestuursleden
voor Stichting NewBees
(Voor minimaal vier jaar)

NewBees werkt aan een inclusieve wereld en werkvloer. NewBees biedt nieuwkomers directe deelname in de samenleving en praktische begeleiding naar werk, door gemeenten te voorzien van inclusieve oplossingen voor Inburgering. Werkgeverslabel NewBees INC. begeleidt en ondersteunt werkgevers bij de praktische invulling van een inclusievere werkvloer, in de breedste zin van het woord.

OVER NEWBEES

NewBees is een snelgroeiende, diverse en innovatieve onderneming. We werken vanuit een praktische insteek en zoveel mogelijk lokaal. Talent en gelijkwaardigheid staan centraal. NewBees werkt met negen teams en 75 medewerkers binnen 65 Nederlandse gemeenten voor duizenden nieuwkomers en vele werkgevers.

NewBees is een sociale onderneming, waarbij het maken van Impact op Inclusie voorop staat. Wij werken aan onze missie met een duurzaam businessmodel. Binnen dat model heeft de Stichting NewBees een prioriteitsaandeel in de onderneming NewBees, en houdt zo toezicht op het naleven van de sociale missie van de organisatie.

Voor het bestuur van de Stichting NewBees zijn wij per direct op zoek naar twee nieuwe leden. Het bestuur bestaat minimaal uit drie en regulier uit vier leden. Wegens het aanstaande vertrek van 1 van de huidige drie leden wil het bestuur op korte termijn twee nieuwe leden werven.

WAT GA JE DOEN?

Het bestuur van Stichting NewBees is verantwoordelijk voor het bewaken van de missie van NewBees: werken aan een inclusieve wereld en werkvloer. Dat doet de Stichting door toezicht te houden op de Impactplannen van de organisatie, op de bezoldiging van het management, en op het uitvoeren en naleven van de missie. Het bestuur vergadert in principe viermaal per jaar (meestal in Amsterdam) met de directie en kent daarnaast een aantal tussentijdse kortere (online) overlegmomenten.

WIE ZOEKEN WE?

Wij zijn op zoek naar ervaren bestuurders met affiniteit voor inclusie, migratie, en integratie. Dat kan zijn omdat je (internationale) ervaring hebt met vluchtelingen of migratievraagstukken, maar ook binnen het juridische- of het publieke domein, bijvoorbeeld binnen de Nederlandse overheid in Den Haag of op gemeentelijk niveau:

    • Mensen met een vluchtelingenachtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
    • Het betreft een onbezoldigde functie. Reis- en onkostenvergoeding is beschikbaar.

    INTERESSE?

    • Mocht je vragen hebben over de vacature, dan kan je contact opnemen met Annemiek Dresen (algemeen directeur) 06 12190620 of annemiek@new-bees.org.
    • Heb je interesse? Neem contact op met hr@new-bees.org.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Mijn interessegebied(en)
Scroll naar boven